Wednesday, April 13, 2011

ก่อนอื่นขอออกตัวก่อนนะครับ ผมเป็นอีกหนึ่งคนที่ เป็นคนเขียนบรรยายความรู้สึกไม่เป็น (พูดง่ายๆ คือไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นตัวหนังสือให้คนอื่นสามารถเข้าใจได้ง่ายๆ) แต่วันนี้นึกอยากลองอยากสนุกจึงลองสร้างบล็อก (Blog) นี้ขึ้นมา ว่าแต่จะพูดถึงเรื่องอะไรกันดี เอาเป็นว่าลองมาดูความหมายของ บล็อกกันก่อนดีว่าครับถือว่าเป็นการลองเชิงกันก่อนว่าเขียนแล้วจะอ่านเข้าใจไหม
Blog มาจากศัพท์คำว่า WeBlog บางคนจะอ่านคำ นี้ว่า We Blog บางคนจะอ่านว่า Web Log แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งสองคำบ่งบอกถึงความหมายเดียวกัน ว่านั่นคือ บล็อก (Blog)
ความหมายของคำว่า บล็อกก็คือการบันทึกบทความต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัว หรือเป็นบทความเฉพาะด้านต่างๆ เช่นการเมือง การกีฬา การท่องเที่ยว ทุกเรื่องที่เราอยากจะเขียนลงบนเว็บไซต์ นั่นเองที่เรียกว่าการเขียน บล็อก
จุดเด่นของบล็อกมีหลายด้าน อาทิเช่น การสื่อสารระหว่างคนเขียนบล็อกและคนอ่านบล็อก เป็น Social Network สื่อสารกันไปทั่วโลก และอาจจะเป็นบันทึกประจำวันก็ได้แล้วแต่เราจะประยุกต์ใช้มัน
แต่การเขียนบล็อกนั้นก็ไม่ได้มีแต่ประโยชน์แต่อย่างเดียว บล็อกนั้้นก็อาจจะมีโทษสำหรับคนที่รู้เท่าไม่ถึงการ หรือสำหรับคนที่ไม่หวังดี โดยการเขียนบล็อกอาจจะบิดเบือนความจริง อาจจะเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนบางกลุ่ม เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนที่อ่านบทความบนบล็อก บนเว็บไซต์ หรือบนโลกออนไลน์ทุกแห่ง อยากจะให้ใช้วิจารณญาณให้มากหน่อย โดยต้องดูการอ้างที่มา ดูว่าใครเป็นคนเขียน ในความรู้สึกของผมจริงๆคือไม่อยากให้เราตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนบางกลุ่มครับ
อะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับ ยิ่งเขียนเดี๋ยวยิ่งมั่ว (มั่วว่าเขียนเรื่องอะไรกันแน่)

ขอบคุณทุกคนที่หลงเข้ามาอ่านครับ ผมมั่นใจว่าบทความต่อๆ ไปต้องดีขึ้นเรื่อยๆครับ
Next
Newer Post
Previous
This is the last post.