Tuesday, April 22, 2014
วันนี้ขอพูดถึง ขั้นตอนการแจ้งความร้องทุกข์ในคดีเกี่ยวกับเทคโนโลยี

       สืบเนื่องมาจากกรณี มีมือดีปล่อยสคริปต์ " สุดยอดวิธีแอบดูกล้องเว็บแคมชาวบ้าน บน facebook " ซึ่งทำให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ใช...

Saturday, April 19, 2014
เตือนภัย และ(วิธีแก้) !!สุดยอดวิธีแอบดูกล้องเว็บแคมชาวบ้าน บน facebook อย่าหลงเชื่อทำตามโดยเด็ดขาด

       สวัสดีครับวันนี้ขอพูดถึงเรื่องที่กำลังเป็นปัญหากับผู้ใช้เฟสบุ๊คนั่นก็คือ "สุดยอดวิธีแอบดูกล้องเว็บแคมชาวบ้านตาม "  ส คริปต์...

Saturday, April 12, 2014
ผลกระทบต่อวิศวกรไทย จากการเปิดประตูการค้าเสรีของประชาคมอาเซียน ในปี 2558  จะมีอะไรบ้าง

(ก) การศึกษาในภาพใหญ่ของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ต้องไม่ให้การเปลี่ยนแปลงนี้มากระชากลากเราไปอย่างทุลักทุเล เราต้องเตรียมความพร...

พวกเราๆ จะมีส่วนช่วยสร้างประชาคมอาเซียนได้อย่างไรบ้าง

        ประชาคมอาเซียน เราสามารถมีส่วนช่วยสร้าง ประชาคมอาเซียน ได้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้มากมาย อาทิ การแสดงความคิดเห็นไปยังกรมอาเซียน กร...

ในประเทศไทยมีสมาคมอาเซียนหรือไม่ ใครรู้บ้าง

        สมาคมอาเซียน - ประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในปี 2551 เพื่อเป็นช่องทางสำหรับประชาชนที่ต้องการเข้ามามีมีส่วนร่วมกับการสร้างประชาคมอาเซีย...

เราสามารถเรียนรู้เรื่องอาเซียนเพิ่มเติมได้จากที่ไหนบ้าง

       วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้เรื่องราว อาเซียน คือ เว็บไซต์สำนักเลขาธิการอาเซียน www.aseansec.org นอกจากนี้ยังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเ...

Thursday, April 10, 2014
ท่าทีของอาเซียนต่อประเทศพม่า

       อาเซียน มีส่วนผลักดันให้พม่าเร่งรัดกระบวนการปรองดองในชาติ และการเจรจาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำประเทศกลับสู่แนวทางประชา...

ท่าทีอาเซียนในเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไร

            อาเซียน ให้ความสำคัญและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด โดยมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกลไกสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอย่าง...

Tuesday, April 8, 2014
การไม่แทรกแซงกิจการภายใน (Principle of Non-interence) คืออะไร

             การไม่แทรกแซงกิจการภายใน (Principle of Non-interence)คืออะไร หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญของอาเซียนที...

อาเซียนมาการรับสมาชิกประเทศใหม่เรื่อยๆ

            หลังการจัดตั้ง อาเซียน   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 อาเซียน เปิดรับสมาชิกใหม่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะ โดย        บ...

มาดูกันครับ ทำไมต้องตั้งอาเซียน

           ปรเทศผู้ร่วมก่อตั้งเห็นว่าการก่อตั้งองค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาคน่าจะมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดความขัดแย้ง และส่งเสริมการระงับข...

อาเซียนก่อตั้งเมื่อไหร่ใครรู้บ้าง มีประเทศไหนร่วมก่อตั้งบ้าง

            อาเซียนตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 หลังการลงนามปฏิญญาสมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Declaration of ASEAN c...